De visie van About Work & Flow is dat ieder mens uniek is en dat iedereen beschikt over vele talenten en kwaliteiten. De ene mens is zich hier meer bewust van dan de andere. Bewustwording van de aanwezige talenten en kwaliteiten leidt tot meer zelfkennis, waardoor bewustere keuzes gemaakt kunnen worden. Toenemende zelfkennis helpt o.a. bij het beantwoorden van vragen als “welke baan past het best bij mij?” of “hoe verhoog ik mijn persoonlijke effectiviteit?”.

Het verder ontwikkelen van iemands talenten en kwaliteiten heeft groei tot gevolg wat weer leidt tot betere resultaten. About Work & Flow wil op een enthousiaste en integere manier laten zien wat je waard bent om zo het beste uit jezelf, je team en je onderneming te kunnen halen.

Uitgangspunt bij About Work & Flow is dat de cliënt met zijn behoeftes centraal staat. En dat ieder mens in principe zelf de regie heeft over zijn leven en loopbaan.