Het bedrijf About Work & Flow maakt onderdeel uit van een breed netwerk van interim-managers, coaches, trainers en organisatieadviseurs. Hier wordt succesvol mee samengewerkt. Dit netwerk is dynamisch van aard en continu in beweging; er vindt regelmatig uitbouw van dit netwerk plaats.

In overleg kan dus gebruik gemaakt worden van aanvullende expertises en competenties onder verantwoordelijkheid van About Work & Flow. Op deze manier is er ervaring in vele branches en beroepsgroepen vertegenwoordigd.

Op het gebied van Human Consultancy werkt About Work & Flow samen met Qidos B.V., een strategisch HR-adviesbureau, dat zich vooral bezighoudt met het ondersteunen van organisaties in het vertalen van maatschappelijke trends in personeelsbeleid. Thema's zijn bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken, Flexibel Werken, Maatwerken, Werk & Mantelzorg en Loopbaanflexibililteit. About Work & Flow is o.a. verantwoordelijk voor het projectmanagement van het thema Loopbaanflexibiliteit. Voor meer informatie: www.qidos.nl en www.loopbaanflexibiliteit.nl.

About Work & Flow is aspirant-lid van de Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) en houdt zich aan de Gedragscode van de Noloc. Geschillen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Noloc.