About Work & Flow en het logo
Het logo van About Work & Flow is gemaakt door Irma Heijnsdijk van Irma Heijnsdijk Production Design. Wat opvalt is het sierlijk, oranje ampersand teken in het midden. Het is de verbindende factor in het logo en symboliseert het gevoel van flow. Sommigen zien er zelfs een mens in! Het heeft ook iets omarmends, iets warms. Dat komt ook door de oranje kleur. Oranje staat voor warmte, maar ook voor (positieve) energie en kracht. De strakke grijze letters aan weerkanten van het symbool geven aan dat het gaat over iets zakelijks, het werk. De twee korte woorden aan weerskanten van het ampersand teken maken dat het logo mooi in evenwicht is. Dat staat voor het (her)vinden van de balans in het leven!